ΓΙΑΛΛΑΜΑΣ Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΡΕΟΝΤΟΣ 139 - ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10443
E-MAIL: info@arxetypon.gr
ΤΗΛ.: 2105140060, 2105147588
FAX: 2105140060
WWW.: arxetypon.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ
ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΥΧΗΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΚΒΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ