ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ 28 ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16231
E-MAIL: KARAGIAN@ACCI.GR
ΤΗΛ.: 2107608303
FAX: 2107641284

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΥΧΗΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
PUZZLES