Α & Ε ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΕΡΓΗ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10437
E-MAIL: info@valavanidis.gr
ΤΗΛ.: 210 5226461-5226696
FAX: 2105224079
WWW.: valavanidis.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ
ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ