Θ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12133
E-MAIL: info@papershop.gr
ΤΗΛ.: 210 5767957
FAX: 2105727066
WWW.: www.papershop.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ
ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΥΧΗΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ