Ο&Σ ΧΑΤΖΗ Ο.Ε

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΡΗ 3 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
E-MAIL: olympiastella123@msn.com
ΤΗΛ.: 210-6922567
FAX: 210-6927798
WWW.: WWW.BOLTZE.COM

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ