Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 - ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14568
E-MAIL: market@skag.gr
ΤΗΛ.: 210 6220918
FAX: 210 8161607
WWW.: www.skag.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ