ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΗ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16452
E-MAIL: akoutro@otenet.gr
ΤΗΛ.: 2109935639 2109955164
FAX: 2109955164
WWW.: www.koutropoulos.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ